Kompetansemål fra semesterplanen:

 • Kunne analysere og reflektere over hvordan lærer- og elevrollen har endret seg og endrer seg i takt med endringene i samfunnet
 • Kunne analysere og vurdere skolens rolle sett fra ulike perspektiver
 • Kriterier:
  • Formidle kunnskap om skolens rolle i et samfunn i endring – med vekt på dagens utfordringer
  • Skape forståelse for sammenhengen mellom skolens rolle og endringer i lærer- og elevrollen, i lys av kunnskapssamfunnet
  • Bidra til kunnskapsbasert refleksjon over ”din” rolle som lærer for å skape gode læringsbetingelser for elevene
— — —

Mine læringsmål:
 • Reflektere over hvordan skolens og lærerens rolle er i forhold til den digitale utviklingen. (Mappeoppgave 4)
 • Reflektere over utviklingen i dagens samfunn knyttet til utviklingen i skolen med tanke på påstandene om at dagens skole er mer tilrettelagt for jenter da de i større grad tar høyere utdanning. (Reform-94)
 • Reflektere over min rolle som lærer i et samfunn som er preget av å ha informasjon ekstremt lett tilgjengelig.
 • Reflektere over skolens rolle som sosialiserings- og læringsarena med tanke på lovfestet TPO.

bruk av lokalmiljøet knyttet opp til LK-06. (Samling høst 2010)